Pages Menu

Categories Menu

Posted by on kwi 8, 2022 in Nieruchomości |

Podstawy umowy sprzedaży nieruchomości: Co powinno się znaleźć w umowie?

Podstawy umowy sprzedaży nieruchomości: Co powinno się znaleźć w umowie?

Podstawy umowy sprzedaży nieruchomości: Co powinno się znaleźć w umowie?

Kupowanie nieruchomości to poważna decyzja życiowa. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na zakup domu czy mieszkania, ważne jest, abyś poznał podstawy umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa sprzedaży nieruchomości to dokument, który określa wszelkie warunki, na jakich dokonywana jest transakcja. Oto, co powinno się znaleźć w takiej umowie.

1. Dane sprzedającego i kupującego
Pierwszym punktem, który powinien się znaleźć w umowie sprzedaży nieruchomości, to dane sprzedającego oraz kupującego. To dane kontaktowe osób, które zawierają umowę. W umowie powinny znaleźć się również numery PESEL lub NIP.

2. Opis nieruchomości
W umowie powinien znaleźć się dokładny opis nieruchomości, która jest przedmiotem sprzedaży. W opisie powinny się znaleźć m.in.: adres nieruchomości, powierzchnia, stan prawny i techniczny budynku.

3. Cena i forma płatności
Cena nieruchomości powinna być jasno określona w umowie. Warto również określić, jaką formą płatności kupujący dokona zapłaty za nieruchomość. Może to być przelew, gotówka lub czek.

4. Termin przekazania nieruchomości
Umowa powinna jasno określić, do jakiego dnia nieruchomość zostanie przekazana kupującemu. Termin powinien być uzgodniony przez obie strony.

5. Warunki odstąpienia od umowy
Warto zabezpieczyć się na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. W umowie powinny się znaleźć warunki odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, że tzw. “odstąpienie od umowy” musi nastąpić w ustalonej umową formie i terminie.

Podsumowanie
Umowa sprzedaży nieruchomości to dokument, który powinien być dokładnie przemyślany i sporządzony przez osoby zaangażowane w transakcję. Powinna zawierać niezbędne informacje o nieruchomości, warunki sprzedaży i kontakty sprzedającego oraz kupującego. Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać każdy zapis w umowie, aby uniknąć ewentualnych problemów w trakcie transakcji.