Pages Menu

Categories Menu

Posted by on cze 28, 2020 in Nieruchomości |

Prawo spadkowe a nieruchomości: Dziedziczenie i podział majątku nieruchomego

Prawo spadkowe a nieruchomości: Dziedziczenie i podział majątku nieruchomego

Prawo spadkowe a nieruchomości: Dziedziczenie i podział majątku nieruchomego

Nieruchomości stanowią coraz większą część majątku osób zmarłych. Jak dziedziczyć nieruchomości po zmarłym? Jak uregulować podział majątku nieruchomego? Wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem i podziałem nieruchomości reguluje prawo spadkowe.

Dziedziczenie nieruchomości

Dziedziczenie nieruchomości następuje po zmarłym na podstawie jego testamentu lub ustawy. W przypadku braku testamentu, do spadku zostaną powołani spadkobiercy ustawowi – najbliższa rodzina zmarłego.

Kolejność dziedziczenia nieruchomości ustawowo

Jeśli nie zostanie sporządzony testament, nieruchomości przekażą się najbliższej rodzinie zmarłego lub, w przypadku ich braku, Skarbowi Państwa. Zgodnie z ustawą o spadkach dziedziczeniem nieruchomości po zmarłym zajmują się następujące grupy osób:
małżonek,
dzieci,
rodzice,
rodzeństwo,
babka lub dziadek,
wujek lub ciocia.

Podział nieruchomości

Każdy spadkobierca może żądać podziału nieruchomości. Jeśli spadkodawca w testamencie nie wyznaczył sposobu podziału, wyznaczyć go muszą spadkobiercy.

Podział nieruchomości można przeprowadzić na kilka sposobów. Najczęściej stosuje się następujące metody podziału:
współwłasność – spadkobiercy otrzymują po równo części nieruchomości, którą razem dzierżą i korzystają,
dzielenie nierównomiernie – spadkobiercy otrzymują różne części nieruchomości, której wartość została ustalona w drodze wyceny,
wykup – jeden spadkobierca wykupuje udziały innych spadkobierców w nieruchomości.

Wniosek

Dziedziczenie i podział nieruchomości są kwestiami złożonymi, a ich przeprowadzenie wymaga spełnienia określonych wymagań prawnych. Każdy spadkobierca powinien skorzystać z pomocy profesjonalisty, aby nie popełnić błędów i móc skutecznie dochodzić swoich praw.