Pages Menu

Categories Menu

Posted by on mar 10, 2022 in Budowa, remont |

Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych: przepisy i metody oceny

Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych: przepisy i metody oceny

Konstrukcje drewniane, choć w Polsce nie tak popularne jak w krajach skandynawskich, zdobywają coraz większą popularność. Niestety, nie zawsze prace budowlane i montażowe wykonywane są w sposób bezpieczny, co wpływa na nie tylko na trwałość konstrukcji, ale przede wszystkim na zdrowie i życie użytkowników. Zgodnie z zasadą, żeby zadać pytania bezpieczeństwa, potrzeba patrzeć na konstrukcję – w artykule przedstawiamy przepisy i metody oceny konstrukcji drewnianych.

1. Przepisy i normy dotyczące konstrukcji drewnianych

Konstrukcje drewniane podlegają takim samym wymogom bezpieczeństwa jak konstrukcje z innych materiałów budowlanych. Dla budownictwa drewnianego istnieją jednak także specjalne normy i przepisy określające wymagania dotyczące np. klasyfikacji ognioodporności, odporności na działanie wody i wpływy biologiczne oraz wymiarów i zastosowanych materiałów. Najważniejsze dla oceny bezpieczeństwa są przepisy związane z jakością drewna, przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

2. Metody oceny konstrukcji drewnianych

Konstrukcja drewniana składa się z elementów łączonych w różny sposób, dlatego też ocena ich bezpieczeństwa opiera się na wielu czynnikach. Najważniejszym z nich jest stan techniczny drewna, który można określić za pomocą nieinwazyjnych metod badawczych takich jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa lub ultradźwięki. Kolejnym elementem jest konstrukcja łączona, która powinna być wykonana zgodnie z normami i przepisami. Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej zależy od jakości łączenia elementów między sobą, a także sposobu mocowania do konstrukcji nośnej lub fundamentów.

3. Elementy konstrukcyjne drewnianej

Każdy element konstrukcyjny drewnianej powinien być dokładnie sprawdzony i oceniony pod kątem bezpieczeństwa. W konstrukcjach drewnianych występują najczęściej elementy takie jak słupy, belki, krokwie, rygle, skrzynie i ściany zewnętrzne. Do produkcji elementów drewnianych stosuje się drewno świerkowe, sosnowe i dębowe, ale zdarzają się też konstrukcje z drzew egzotycznych. Najważniejszym aspektem jest sposób impregnacji i okazyjne naprawy drewna, w przypadku zaistnienia uszkodzeń.

4. Zasady montażu konstrukcji drewnianej

Montaż konstrukcji drewnianych powinien być wykonywany zgodnie z projektami oraz posiadający stosowne znaki ce, wyprodukowane przez profesjonalne firmy budowlane. W przypadku montażu samodzielnych konstrukcji drewnianych, warto skorzystać z porad specjalistów z zakresu budownictwa drewnianego, którzy dopasują konstrukcję do indywidualnych potrzeb i przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Planowanie i wiedza dotycząca analizy gruntów, norm budowlanych oraz oceny bezpieczeństwa przenoszą się na wybór stosownych narzędzi i elementów łączących.

5. Podsumowanie

Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych zależy od wielu czynników, a szczególnie od materiału, sposobu łączenia i sposobu montażu. Konstrukcje drewniane powinny być zgodne z normami budowlanymi i przepisami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym. Ich ocena powinna opierać się na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego drewna, jakości łączenia elementów oraz sposobu ich mocowania do konstrukcji nośnej lub fundamentów. Bezpieczny montaż konstrukcji drewnianej powinien być wykonywany przez profesjonalne firmy budowlane, lub skonsultowany z fachowcami z dziedziny budownictwa drewnianego.