Pages Menu

Categories Menu

Posted by on sie 2, 2021 in Budowa, remont |

Budynki pasywne: nowoczesne standardy efektywności energetycznej

Budynki pasywne: nowoczesne standardy efektywności energetycznej

Budynki Pasywne – Idealna Odpowiedź na Wyzwania XXI Wieku

Budynki pasywne, to obecnie standard, który stoi na czele listy oczekiwań konsumentów oraz przyszłościowego podejścia do zagospodarowania naszej planety. Inwestycja w budynki o świetnej izolacyjności termicznej, którą zapewnia wykorzystywana w procesie produkcji technologia, to nie tylko ekologiczny wybór, ale także opłacalność przez lata podnosząca wartość nieruchomości.

Standardy Europejskie i Polska Prawda

Budynki pasywne dla Europy to od 1 stycznia 2021 roku obowiązek, który wprowadzono w ramach dyrektywy UE. W Polsce wciąż działamy na zasadzie dobrowolności. Aktualnie około 5-10% nowo budowanych budynków spełnia kryteria budynku pasywnego. Tymczasem na całym świecie, budynki energooszczędne, a w szczególności pasywne, stają się coraz powszechniejsze, co dostrzegalne jest między innymi na przykładzie Skandynawii, gdzie już ponad 60% nowych inwestycji to prawdziwe budynki ekologiczne.

Czym jest budynek pasywny?

Budynek pasywny to obiekt budowlany, który w procesie eksploatacji zużywa minimalną ilość energii. Budynki te charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na energię ogrzewania, a proces wywietrzenia odbywa się samoczynnie, bez konieczności korzystania z klimatyzacji. W wyniku zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej, wentylacji i instalacji solarnych, budynki te pozwala oszczędzić nawet 80% energii, w porównaniu do tradycyjnych budynków.

Jakie standardy musi spełniać budynek pasywny?

Aby budynek spełniał standard passivhaus, musi być ściśle zaprojektowany według specjalnego, precyzyjnego projektu. Projekt taki musi uwzględniać przede wszystkim takie elementy jak dobra izolacja ścian, dachu i fundamentów, stolarka okienna z trzyszybowymi, zespolonymi szybami o niskim współczynniku przenikania ciepła (ok. 0,7 W/m² K), wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ciepła woda użytkowa, a także kontrola zużycia energii i wody. Standardy te są ściśle określone i w celu ich uzyskania konieczna jest precyzja i dokładność w czasie całego procesu budowlanego.

Podsumowanie

Budynki pasywne to coraz częstszy widok na mapie Europy i świata. Wyzwania, jakie stawia przed nami globalny problem klimatyczny, stanowią bodziec dla tworzenia nowoczesnych inwestycji, które pozwolą na oszczędność energetyczną, a tym samym ochronę środowiska naturalnego. Eksperci prognozują, że w ciągu kilku lat, standard passivhaus stanie się normą w budownictwie w całej Europie i my, jako konsumenci, powinniśmy przystosować się do tych zmian.