Pages Menu

Categories Menu

Posted by on lis 2, 2013 in Nieruchomości |

Kupno mieszkania z pośrednikiem nieruchomości

Kupno mieszkania z pośrednikiem nieruchomości

Każdorazowo przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji, każdy logicznie myślący człowiek stara się rozważyć wszystkie za i przeciw. Takie dylematy mają miejsce również w przypadku zakupu jakiejkolwiek nieruchomości. W tej sytuacji niezwykle istotne jest sprawdzenie wielu aspektów przyszłej transakcji. Zanim obie strony transakcji podpiszą umowę przenoszącą prawo własności, czyli ostateczny akt notarialny, musi zostać sprawdzonych wiele szczegółów. Pierwszym z nich jest dokonanie sprawdzenia statusu mieszkania, ewentualnych obciążeń na nim, a także sprawdzeniu ilości osób w nim zameldowanych. Te czynniki można sprawdzić w miejscowym sądzie powszechnym, w wydziale do spraw prowadzenia ksiąg wieczystych, a także w urzędzie gminy, w wydziale do spraw ewidencji ludności. Kolejna sprawa to oczywiście sprawdzenie ewentualnych zaległości ciążących na mieszkaniu z tytułu niezapłaconego czynszu za lokal mieszkalny. Dla wygody obu stron transakcji, często ma miejsce korzystanie z usług wielu funkcjonujących na rynku agencji pośrednictwa nieruchomości.4 Sprzedaż mieszkań w Poznaniu odbywa się najczęściej przy udziale wspomnianych wyższej pośredników, a transakcje zawierane bez ich udziału jest obecnie bardzo dużą rzadkością. Za korzystaniem z tego rodzaju usług przemawia najczęściej duża wygoda obu stron umowy. Po pierwsze pośrednicy pracujący w agencjach nieruchomości mają zdecydowanie większe rozpoznanie rynku. Ich dostęp do ofert sprzedaży jest znacznie większy niż w przypadku osób prywatnych. Po drugie, pośrednicy nieruchomości w imieniu swoich klientów załatwiają większość sprawa formalnych poprzedzających ostatecznie podpisanie aktu notarialnego. Przede wszystkim sprawdzają wspominane na wstępie wpisy w księdze wieczystej i ewentualne obciążenia ciążące na hipotece nieruchomości. Dokonują również sprawdzeń w ewidencjo ludności urzędu gminy, oraz ewentualne zaległości w płaceniu czynszu. Ponadto wykwalifikowaniu pośrednicy uczestniczą we wszystkich uzgodnieniach między stronami transakcji. Nie tylko w tych, dotyczących ceny sprzedaży, ale również dokonania rozliczeń za media.