Pages Menu

Categories Menu

Posted by on paź 15, 2020 in Budowa, remont |

Murarstwo tradycyjne i nowoczesne: techniki i materiały

Murarstwo tradycyjne i nowoczesne: techniki i materiały

Murarstwo tradycyjne i nowoczesne: techniki i materiały

Murarstwo to dziedzina, która od wieków wywiera wpływ na architekturę i budownictwo. Najstarsze budowle na świecie, jak piramidy egipskie czy starożytne świątynie, zostały wybudowane dzięki pracom murarskim. Obecnie murarstwo to wciąż ważna dziedzina, która wraz z postępem technologicznym w branży budowlanej, nieustannie się rozwija i adaptyuje nowe techniki i materiały.

Tradycyjne techniki murarskie

Murarstwo tradycyjne opierało się głównie na pracy z cegłą. Jednym z popularnych technik w murarstwie tradycyjnym jest układanie muru w kształcie kraty, czyli tak zwany mur pruski. Technika ta polega na umieszczeniu dwóch warstw cegieł z odwrotnie ułożonymi spoinami na środku muru, co pozwala na równomierne i stabilne rozłożenie ciężaru muru. Inną tradycyjną techniką murarską jest tzw. mur holenderski, gdzie cegły ułożone są wzdłuż ramy drewnianej, pozostawiając przestrzeń między nimi, którą następnie wypełnia się zaprawą.

Nowoczesne technologie i materiały w murarstwie

W dzisiejszych czasach wprowadzono wiele nowych technologii i materiałów, które znacznie ułatwiają i przyspieszają proces budowlany. Przykładem jest tzw. budownictwo z bloczków betonowych, które pozwala na szybkie i łatwe układanie murów z gotowych elementów. W takim przypadku nie wymaga się również stosowania specjalnie wykwalifikowanych pracowników. Kolejną nowoczesną techniką murarską jest tzw. mur szkieletowy, gdzie ściany budynku tworzone są z ramy drewnianej, pokrytej specjalnym płaszczem ocieplającym oraz wykończeniowym.

Nowoczesne materiały, używane w murarstwie, składają się zaczęcia z łatwo obrabialnych betonów, stosowanie farb dachowych do pokrycia dachów oraz różnego rodzaju zapraw murarskich. W dzisiejszych czasach do budowy murów wykorzystuje się znacznie więką ilość materiałów, jak np. bloczki betonowe, beton komórkowy, lekki beton lub pustaki ceramiczne.

Podsumowując, murarstwo jako dziedzina, wciąż się rozwija i unowocześnia. Obecnie stosuje się zarówno techniki tradycyjne, jak i nowoczesne, a wykorzystywane materiały coraz bardziej spełniają wymagania i potrzeby rynku budowlanego.