Pages Menu

Categories Menu

Posted by on maj 25, 2023 in Nieruchomości |

Prawa i obowiązki strony wynajmującej: Co powinien wiedzieć właściciel nieruchomości

Prawa i obowiązki strony wynajmującej: Co powinien wiedzieć właściciel nieruchomości

Wynajem nieruchomości jest coraz popularniejszy, zarówno wśród właścicieli, jak i wynajmujących. Jednak przed podpisaniem umowy o wynajem, warto znać swoje prawa i obowiązki jako strona wynajmująca. Właściciel nieruchomości powinien mieć świadomość, że ma wiele obowiązków, które wynikają z przepisów prawa, a także z samej umowy o wynajem.

1. Obowiązek zapewnienia mieszkania w dobrym stanie

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia wynajmującemu mieszkania lub budynku w dobrym stanie technicznym oraz utrzymania go w takim stanie przez cały czas wynajmu. Właściciel ma również obowiązek przeprowadzenia koniecznych remontów, aby utrzymać nieruchomość w dobrym stanie.

2. Obowiązek dbania o bezpieczeństwo

Właściciel musi zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom nieruchomości, w tym wynajmującemu. Powinien między innymi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie drzwi oraz okien, a także o bezpieczeństwo instalacji.

3. Obowiązek dostarczenia pełnych informacji

Właściciel nieruchomości musi dostarczyć wynajmującemu wszystkie niezbędne informacje, takie jak: stan techniczny nieruchomości, koszty najmu, rozliczenia z opłatami, itp. Właściciel jest również zobowiązany do podpięcia umowy o wynajem, na której znajdują się wszystkie ustalenia między stronami.

4. Obowiązek zapewnienia czystości i porządku

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania nieruchomości w czystości i porządku, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Właściciel musi również zapewnić wynajmującemu możliwość korzystania z wyposażenia, takiego jak: sprzęt AGD, meble, itp.

5. Obowiązek regulowania kwestii finansowych

Właściciel nieruchomości musi regulować kwestie finansowe wynikające z wynajmu, takie jak: koszty energii elektrycznej, gazu, wody, odpadów, itp. Właściciel jest również zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości i podatku VAT.

Podsumowanie

Właściciel nieruchomości ma wiele obowiązków, które mogą wpłynąć na efektywność najmu. Dlatego przed podpisaniem umowy o wynajem, warto znać swoje prawa i obowiązki. Powyższe punkty powinny pomóc w przygotowaniu właściciela, który chce wynająć swoją nieruchomość.