Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on listopad 2, 2013 in Nieruchomości |

Atrakcyjność lokalizacji wpływająca na cenę mieszkania

Rynek nieruchomości w całej Polsce jest bardzo płynny i uzależniony od aktualnej sytuacji finansowej. Niemały wpływ na relacje podażowo – popytowe na rynku nieruchomości ma polityka pieniężna państwa, a w szczególności regulowanie wysokości stóp procentowych. Od ich wielości uzależnione są między innymi...

Read More